06 - 212 57 507 marianne@goldenspirit.nl

Tarot

Wat kunnen de tarotkaarten betekenen voor u? Meditatie, Communicatie, Houvast

Een ieder zoekt wel eens naar antwoorden in zijn leven, hetzij groot, hetzij klein. Ook maakt ieder wel eens keuzen in het leven. En zo ben je ook wel op zoek naar rust in jezelf. De tarot helpt u hierbij. De kaarten geven u antwoorden en geven u inzicht, zodat u zelf situaties kan veranderen waardoor er weer rust kan ontstaan. U kunt zich richten op andere dingen in het leven.
Voorbeeld: U voelt zich niet goed

tarot-kaarten1

U trekt 3 kaarten:

  1. Bekers 4: Vertelt u dat uw gevoel en verstand niet op 1 lijn liggen
  2. Bekers 8: Daardoor heeft u momenten dat u zich depressief voelt
  3. Zwaarden 8: Vetelt u dat het belangrijk is dat u niet altijd maar dat puntje op de i moet zetten, maar ook dat u een moelijke periode heeft gehad. En dat het belangrijk is uw tranen de vrije loop te laten gaan, waardoor u weer bij zichzelf komt.

Wat kan ik doen om me weer goed te voelen

tarot-kaarten2

U trekt 3 nieuwe kaarten:

  1. Zwaarden 4: Vertelt dat het belangrijk is dat u meer rust voor uzelf neemt en beter naar uw lichaam moet luisteren
  2. Bekers 4: Vertelt dat het belangrijk is te gaan mediteren
  3. Bekers 7: Vertelt u dat u nu echt eens achter uw eigen idealen en wensen aan moet gaan. Kortom, leef nu eens voor jezelf, daardoor gaat u weer stralen als een zonnetje. Ook de mensen in uw directe omgeving zijn hierbij gebaat.